Laatu- ja ympäristöpolitiikka

Valmistamme laadukkaita ja asiakkaiden vaatimustenmukaisia sisustustekstiilejä, pehmusteita ja muita tekstiilituotteita. Asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen ja virheetön sovitun mukaisten tuotteiden ja palveluiden tuottaminen ovat keskeisiä tavoitteita yrityksemme toiminnassa. Asiakastyytyväisyys on liiketoimintamme perusta, jolla turvaamme toiminnan jatkuvuutta.

Vastuullisuus on ollut perheyrityksemme ydintä alusta lähtien ja se ohjaa toimintaamme sekä päätöksentekoamme. Vastuullisuudessa huomioimme sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun. Laskemme vuosittain oman toimintamme hiilijalanjäljen ja laadimme vastuullisuuskatsauksen.

Raaka-aineiden ja energian tehokas käyttö ovat keskeisiä ekologisia periaatteitamme. Materiaalimme ovat korkeatasoisia, kestäviä, tarpeeseen sopivia sekä mahdollisimman vastuullisesti tuotettuja ja valmistettuja. Kierrätysmateriaalien osuutta pyritään lisäämään entisestään. Teemme työmme ammattitaitoisesti, huolellisesti ja tehokkaasti. Edellytämme toimittajiltamme vastuullista ja vaatimusten mukaista toimintaa.

Yrityksen johto ja henkilöstö ovat sitoutuneet laatu- ja ympäristöjärjestelmien mukaiseen toimintaan. Olemme asettaneet toiminnan tavoitteet ja tunnistaneet ympäristönäkökohtamme. Kehitämme toimintaamme yhdessä henkilöstön ja ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Laatu- ja ympäristöjärjestelmän toimivuutta ja tehokkuutta arvioidaan johdon katselmusten avulla.

Työturvallisuus ja työterveys on meille tärkeää ja minimoimme työturvallisuusriskejä. Koulutamme ja osallistamme henkilöstöämme kehittämään turvallisuutta. Tavoitteenamme on 0-tapaturmaa. Ylläpidämme henkilöstömme ammattitaitoa ja monitaitoisuutta. Huollamme ja pidämme koneemme ja laitteemme kunnossa tarvittavin toimenpitein.

Pirjo Pystykoski-Sopanen
omistaja-yrittäjä

Takaisin ylös