HIILIJALANJÄLKI 2023

Hiilijalanjälkemme vastaa 47 suomalaisen hiilipäästöjä

Kartoitimme kolmatta kertaa toiminnastamme aiheutuvia ilmastopäästöjä laskemalla hiilijalanjäljen vuodelle 2023. Liityimme mukaan Suomen Tekstiili & Muoti ry:n Hiilineutraali tekstiiliala 2035 -sitoumukseen ja tavoittelemme oman toimintamme hiilineutraalisuutta vuoteen 2035 mennessä. Raportointivuoden hiilijalanjälkilaskenta toteutettiin sitoumuksen tarjoamalla tekstiilialalle räätälöidyllä hiilijalanjälkilaskurilla, joka noudattaa kansainvälisiä GHG Protocol -raportointiperiaatteita. Laskennassa otettiin huomioon sekä Lennolin oman toiminnan päästöt että soveltuvin osin koko arvoketjun päästöt.

Valtaosa päästöistä aiheutuu raaka-aine- ja materiaalihankinnoista

Lennol Oy:n vuoden 2023 hiilijalanjälki oli 480,06 tonnia CO2ekv, mikä vastaa noin 47 keskivertosuomalaisen vuotuisia hiilipäästöjä. 82 % päästöistä aiheutui raaka-aineiden ja materiaalien hankinnoista. Päästöjä syntyy arvoketjun aikana muun muassa raaka-aineiden tuotannossa ja materiaalien valmistusprosesseissa. Päästöjä aiheutui myös pakkauksista ja kuljetuksista.

Kokonaishiilijalanjälki laski vuodesta 2022 43,84 tonnia.

Oman toiminnan päästöt ovat pienet

Ostoenergian päästöt olivat vain 1,89 tonnia CO2ekv eli 0,4 % hiilijalanjäljestä.  Nämä päästöt muodostuivat tehtaanmyymälän kaukolämmityksestä. Siirryimme tammikuussa 2022 uusiutuvaan, päästöttömään sähköön. Kesällä 2022 tehtaamme katolle asennettiin aurinkopaneelit, joiden avulla katamme jatkossa noin 25 % vuosittaisesta sähkönkulutuksesta. Siirtymällä uusiutuvan sähkön käyttöön pienensimme ilmastopäästöjämme noin 50 tonnilla vuodessa.

Yli 90 % lämpöenergiasta saadaan omasta puupellettivoimalasta, jonka CO2-päästöjä ei lasketa hiilijalanjälkeen. Jos kaikki lämpö olisi ostettua kaukolämpöä, olisivat lämmityksen päästöt noin puolet suuremmat. Vuonna 2022 jouduimme ostamaan myös lämmitysöljyä pelletin heikon saatavuuden vuoksi.

Johtopäätökset ja hiilijalanjäljen pienentäminen

Lennolin suurimmat päästöt liittyvät suoraan tuotantoon, eli raaka-aineisiin ja materiaaleihin. Päästövähennyspotentiaalia on varmasti olemassa, mutta haasteenamme on saada riittävän tarkkaa tietoa eri vaihtoehtojen päästöistä ja käytettävistä päästökertoimista. Lisäksi välittömien päästövähennyksten löytämistä haaste se, että Lennol hyödyntää jo tällä hetkelläkin tehokkaasti teollisuuden sivuvirtoja, käyttää kierrätysmateriaaleja ja valmistaa pitkäikäisiä ja kestäviä tuotteita.

Vaikka vastuullisten tuotteiden ja materiaalien käyttäminen ei aina näy suoraan hiilijalanjäljen pienentymisenä, sillä on muita positiivisia vaikutuksia ympäristön, sosiaalisen vastuun ja tuoteturvallisuuden kannalta. Hiilijalanjälkilaskennasta saatujen johtopäätösten myötä yritys on olemme tarkentaneet ympäristötavoitteita:

  • kierrätysmateriaalin käytön lisääminen edelleen
  • tuotteiden valmistus tilauksesta
  • tuotetestauksen kehittäminen entistä paremmaksi – entistäkin laadukkaammat ja pitkäikäisemmät tuotteet

Päästölähteet on jaoteltu GHG Protocol -laskentamenetelmän luokkiin. Yrityksemme päästöt jakautuivat GHG-standardin mukaisiin luokkiin seuraavasti:
• Scope 1: 1,3 %
• Scope 2: 0,4 %
• Scope 3: 98,3 %

Tutustu koko raporttiin:

Hiilijalanjälkiraportti_2023_Lennol_Oy

Tästä voit tutustua myös edelliseen, vuoden 2022 hiilijalanjälkilaskentaan.

Takaisin ylös