Tiedote: Lennol Oy:n hiilijalanjälki vastaa 125 suomalaisen hiilipäästöjä

24.5.2022

Lennol Oy kartoitti toiminnastaan aiheutuvia ilmastopäästöjä laskemalla hiilijalanjälkensä vuodelle 2021 yhteistyössä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n kanssa. Laskennassa otettiin kattavasti huomioon sekä Lennol Oy:n oman toiminnan päästöt että koko arvoketjun päästöt.

Valtaosa päästöistä aiheutuu raaka-aine- ja materiaalihankinnoista

Lennol Oy:n vuoden 2021 hiilijalanjälki oli 1 305 tonnia CO2ekv, mikä vastaa noin 125 keskivertosuomalaisen vuotuisia hiilipäästöjä. Yli 90 % päästöistä aiheutui raaka-aineiden ja materiaalien hankinnoista sekä myytyjen tuotteiden käytöstä ja käytöstä poistosta. Päästöjä syntyy muun muassa raaka-aineiden tuotannossa ja materiaalien valmistusprosesseissa, sekä käytön osalta myytyjen tekstiilien pesussa ja kuivauksessa. Myös myytyjen tuotteiden käytöstä poiston eli jätehuollon päästöt laskettiin mukaan hiilijalanjälkeen.

Raaka-aine- ja materiaalihankinnat ovat meillä suuret, mikä on tyypillistä valmistavalle teollisuudelle. Haasteena on saada riittävän tarkkaa tietoa eri vaihtoehtojen päästöistä. Hyödynnämme jo tehokkaasti teollisuuden sivuvirtoja ja tuotteemme ovat pitkäikäisiä ja kestäviä. Vaikka vastuullisten tuotteiden ja materiaalien käyttäminen ei aina näy suoraan hiilijalanjäljen pienentymisenä, on sillä muita positiivisia vaikutuksia ympäristön, sosiaalisen vastuun ja tuoteturvallisuuden kannalta”, kertoo Lennolin toimitusjohtaja Pirjo Pystykoski-Sopanen.

Yritys on jo tehnyt merkittäviä muutoksia pienentääkseen sähkön hankinnan päästöjä. Maaliskuun 2022 alusta lähtien kaikki Lennolin käyttämä sähkö on uusiutuvaa, mikä pienentää ilmastopäästöjä noin 50 tonnilla. Yrityksen katolle asennetaan aurinkopaneelit tulevana kesänä. Tällöin jopa 25 % yrityksen vuotuisesta sähkönkulutuksesta katetaan omilla aurinkopaneeleilla.

Hiilineutraaliuden saavuttaminen valmistavan teollisuuden yrityksenä on haasteellista pelkästään omalla toiminnalla, mutta teemme sellaisia asioita, mitä pystymme. Esimerkiksi oman puupellettivoimalamme merkitys päästöissä on suuri – jos kaikki lämpö olisi ostettua kaukolämpöä, olisivat lämmityksen päästöt yli seitsenkertaiset. Vähennämme muovia pakkausmateriaalina, kuljemme pitkät työmatkat junalla ja kannustamme työntekijöitä kimppakyyteihin”, Pystykoski-Sopanen kertoo.

Lue lisää Lennolin hiilijalanjäljestä ja vastuullisuuskatsauksesta osoitteessa www.lennol.fi/vastuullisuus

Lisätietoja:
Pirjo Pystykoski-Sopanen, toimitusjohtaja
040 770 1939 / pirjo.pystykoski-sopanen@lennol.fi