Hiilijalanjälki 2022

 

Hiilijalanjälkemme vastaa 51 suomalaisen hiilipäästöjä

Kartoitimme toista kertaa toiminnastamme aiheutuvia ilmastopäästöjä laskemalla hiilijalanjäljen vuodelle 2022. Liityimme mukaan Suomen Tekstiili & Muoti ry:n Hiilineutraali tekstiiliala 2035 -sitoumukseen ja tavoittelemme oman toimintamme hiilineutraalisuutta vuoteen 2035 mennessä. Raportointivuoden hiilijalanjälkilaskenta toteutettiin sitoumuksen tarjoamalla tekstiilialalle räätälöidyllä hiilijalanjälkilaskurilla, joka noudattaa kansainvälisiä GHG Protocol -raportointiperiaatteita. Laskennassa otettiin huomioon sekä Lennolin oman toiminnan päästöt että soveltuvin osin koko arvoketjun päästöt.

Valtaosa päästöistä aiheutuu raaka-aine- ja materiaalihankinnoista

Lennol Oy:n vuoden 2022 hiilijalanjälki oli 524 tonnia CO2ekv, mikä vastaa noin 51 keskivertosuomalaisen vuotuisia hiilipäästöjä. 84 % päästöistä aiheutui raaka-aineiden ja materiaalien hankinnoista. Päästöjä syntyy arvoketjun aikana muun muassa raaka-aineiden tuotannossa ja materiaalien valmistusprosesseissa. Päästöjä aiheutui myös pakkauksista ja kuljetuksista.

LENNOL HIILIJALANJÄLKI 2022

Oman toiminnan päästöt ovat pienet

Ostoenergian päästöt olivat vain 1,97 tonnia CO2ekv eli 0,4 % hiilijalanjäljestä.  Nämä päästöt muodostuivat tehtaanmyymälän kaukolämmityksestä. Siirryimme tammikuussa 2022 uusiutuvaan, päästöttömään sähköön. Kesällä 2022 tehtaamme katolle asennettiin aurinkopaneelit, joiden avulla katamme jatkossa noin 25 % vuosittaisesta sähkönkulutuksesta. Siirtymällä uusiutuvan sähkön käyttöön pienensimme ilmastopäästöjämme noin 50 tonnilla vuodessa.

Yli 90 % lämpöenergiasta saadaan omasta puupellettivoimalasta, jonka CO2-päästöjä ei lasketa hiilijalanjälkeen. Jos kaikki lämpö olisi ostettua kaukolämpöä, olisivat lämmityksen päästöt noin puolet suuremmat. Vuonna 2022 jouduimme ostamaan myös lämmitysöljyä pelletin heikon saatavuuden vuoksi.

Haasteena materiaalivaihtoehtojen päästökertoimet sekä puutteellinen tieto tekstiilien käytöstä ja loppukäsittelystä

Hyödynnämme tehokkaasti teollisuuden sivuvirtoja, käytämme kierrätyskuituja ja valmistamme kestäviä tuotteita. Raaka-aineiden ja materiaalien kohdalla on vielä lisäpotentiaalia hiilijalanjäljen pienentämiseksi, mutta haasteena on saada riittävän tarkkaa tietoa eri vaihtoehtojen päästöistä. Tekstiilien ja pehmusteiden käytön aikaisia ja loppukäsittelystä aiheutuvia päästöjä on hankala arvioida, ja ne onkin rajattu vuoden 2022 laskennasta pois.

Hiilijalanjälkilaskenta luo meille pohjan päästövähennystavoitteiden selvittämiselle ja asettamiselle. Tavoitteiden asettaminen on tarkoitus tehdä vuoden 2023 aikana.

Päästölähteet on jaoteltu GHG Protocol -laskentamenetelmän luokkiin. Yrityksemme päästöt jakautuivat GHG-standardin mukaisiin luokkiin seuraavasti:
• Scope 1: 3,0 %
• Scope 2: 0,4 %
• Scope 3: 96,6 %

Tutustu koko raporttiin:
Hiilijalanjälkiraportti_2022_Lennol_Oy

 

Tästä voit tutustua myös edelliseen, vuoden 2021 hiilijalanjälkilaskentaan.

Takaisin ylös